Изберете страница

Личните библиотеки на великите българи

Александър Людсканов/Недялка Цанкова – Людсканова

Драган Цанков (1828 – 1911) е български политик, почетен член на Българското книжовно дружество и един от видните обществено-политически дейци преди Освобождението и в първите десетилетия след него, та чак до началото на XX в. Той е трети министър-председател на България, изпълнявал тази длъжност от 7 април до 10 декември 1880 г., и седми министър-председател на България от 19 септември 1883 г. до 11 юли 1884 г.
В Столична библиотека се съхраняват около 50 книги от личната библиотека на дъщеря му Недялка Цанкова – Людсканова, съпруга на видният български политик и един от водачите на Прогресивнолибералната партия Александър Людсканов и майка на Константин Людсканов – български офицер, дипломат и публицист.
столична библиотека притежава книги от личната библиотека на Драган Цаков с автографи от авторите.
Колекцията на Александър Людсканов съдържа 94 книги.
Колекцията на семейството включва книги от различни области на знанието – право, история, политология на български, френски, английски, руски и други езици.

Анна Каменова и семейство

Анна Каменова е псевдоним на Анна Михайлова Стайнова –Маджарова (1894-1982) – българска писателка и преводач.

През 1920 г. е привлечена за сътрудник на новосъздаденото списание „Златорог“ и приема литературен псевдоним Каменова, който й е даден от съпруга ѝ.

Тя е сред учредителите на Клуба на българските писателки. През 1930 г. е приета за член на българския ПЕН клуб, през 1932 г. и през 1937 г. е избирана за негов секретар и за председател (1967-71)

Дебютният ѝ роман е „Харитининият грях“ (1930). Превежда на български език детските книги „Чичо Томовата колиба“ (1956) и „Вълшебникът от Оз“ (1967).

Колекцията включва книги и на членове на семейството – Михаил Иванов Маджаров, Петко Стоянов Стайнов, Василка Михайлова Войникова (Маджарова), Петко Михайлов Войников, Александра Михайлова Пундева-Войникова, Михаил Николов Войников. Съдържа 32 книги на български, английски и руски език, от художествена и научна литература, с автографи и дарствени надписи.

Орлин Василев

Орлин Василев (1904 – 1977) е български писател и сценарист. След Деветосептемврийския преврат от 1944 година ръководи държавното радио. Бил е директор на Народна библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“. През 1941 и 1942 година е директор на Столична библиотека.
В Столична библиотека се съхраняват 30 книги, принадлежали на Орлин Василев. Колекцията му се състои основно от художествена литература на български език.

Васил Пундев и Марин Пундев

Васил Пундев (1892-1930) е български публицист, литературен историк и критик, журналист, революционер на Вътрешната македонска революционна организация. Син на Марин Пундев (1862-1904)  – просветен деец, педагог, директор на Солунската българска девическа гимназия и член на Вътрешната македоно-одринска революционна организация (ВМОРО).

Васил Пундев участва в Балканската и в Първата световна война. Работи като библиотекар в Народна библиотека„Св. Св. Кирил и Методий“, учител по литература в Първа мъжка гимназия в София, във в. „Слово“. Редактор и главен редактор е на в. „Македония“, участва и в редакцията на сп. „Българска реч“ и в. „Литературни новини“, публикува в редица други списания и вестници – „Златорог“, „Българска мисъл“, „Литературен глас“.

Пундев изследва възрожденската и следосвобожденската литература. Член е на Съюза на българските писатели, на българския ПЕН клуб, на Дружеството на българските журналисти.

Колекцията съдържа около 170 книги от личната библиотека на семейство Пундеви. Книгите са на български, руски, немски и италиански език. Голяма част от тях са с автографи от авторите, с дарствени надписи за Васил Пундев. Почти всяка книга е и с ръкописен надпис на заглавната страница – В. Пундев.